Contact Gegevens
ISO 9001

Andere Systemen

PFOS HOUDEND BLUSSCHUIM

Per 12 december 2006 heeft het Europese parlement en De Raad de Richtlijn 2006/122/EC goedgekeurd. Dit betreft de beperking tot het op de markt brengen en houden van perfluoroctaan sulfonaten (PFOS) bevattende substanties. De Richtlijn schrijft voor dat tot 27 juni 2011 deze schuimvormende middelen mogen worden (op)gebruikt, mits voor december 2006 aangeschaft. Na 27 juni 2011 mogen PFOS houdende schuimvormende middelen niet meer in gebruik zijn. In EG verordening 757 van 2010 staat dat de acceptabele hoeveelheid niet 5 maar 10 ppm is.
 
Alle PFOS schuimconcentraat en pre-mix moeten worden afgevoerd naar de verbranding dus niet naar een afvalzuivering, het riool of oppervlaktewater (zoals wel het geval is voor de meeste niet-PFOS schuimen). Het is bekend dat het slib afkomstig van de waterzuiveringen in het verleden werd uitgereden over land wat ervoor gezorgd heeft dat PFOS over grote oppervlakken is verdeeld.

Het verwijderen moet door een deskundig brandbeveiligingsbedrijf worden uitgevoerd zodat u er 100% zeker van kunt zijn dat alle resten PFOS houdend schuimconcentraat uit de installatie gehaald worden, in de praktijk betekendt dit bijvoorbeeld dat ook het membraam in een bladdertank vervangen moet worden. Tegelijkertijd moet de brandveiligheid blijven gewaarborgd.

Tijdens de verbranding is toezicht vereist om te garanderen dat de verbranding zo optimaal en dus volledig mogelijk wordt uitgevoerd. De tijdelijke transport en oude opslagmiddelen moeten ook worden verbrand.
 
Er wordt regelmatig onterecht gesproken over uitzonderingen (escapes) voor bedrijven met een eigen waterzuivering, sprinklerinstallaties, luchthavens of defensie. Die escapes zijn er niet na juni 2011. Gebruik bij zusterbedrijven en in andere bedrijven binnen of buiten Europa is niet toegestaan.

De aanwezigheid van PFOS bij bepaalde productiemethoden en fabrikanten is al vele jaren bekend. De substantie PFOS komt hoofdzakelijk voor in de schuimvormende middelen geproduceerd door 3M met merknamen als Light Water en ATC. Echter, het is bekend dat ook schuimconcentraten van anderen een hoeveelheid PFOS kunnen bevatten die de huidige toegestane concentratie van 10 PPM overschrijdt, dit houdt in de praktijk in dat geen enkele verontreiniging acceptabel is. Het is ook gevonden in schuim van fabrikanten Angus, Dr Sthamer, Arctic e.a. Alle merknamen zijn eigendom van de betreffende eigenaren en deze fabrikanten hebben zonder twijfel ook niet-PFOS schuimen geproduceerd.

Een schriftelijke verklaring waarin een fabrikant verklaart dat zijn schuim niet is geproduceerd met PFOS heeft in de praktijk geen waarde. Het is namelijk gebleken dat niet-PFOS schuim in vele tanks verontreinigd is geraakt tijdens productie, vullen met vervuilde apparatuur of na het vullen in een vervuilde tank. Een schuimcertificaat geeft geen waarde voor het PFOS gehalte en is dan ook niet bruikbaar. Een monster afnemen en specifiek op PFOS laten beoordelen is een vereiste.

Bij het toepassen van een 100% fluorvrij (niet te verwarren met vrij van fluor surfuctanten) schuim zijn er geen risico's dat in de toekomst nogmaals een vervanging nodig is als er mogelijk een nieuwe eis komt. En tevens wordt het jaarlijks of 3-jaarlijks testen veel gemakkelijker omdat de schuimresten niet op een speciale manier moeten worden afgevoerd.

Tot voor kort was het niet mogelijk om 100% FLUORVRIJ schuim te leveren met hetzelfde blusvermogen als schuim mét fluor. ANSUL heeft de unieke positie op de Nederlandse markt met een 3x3% alcoholbestendig schuimconcentraat dat 100% fluorvrij is met een certificaat volgens NEN-EN1568 en EN13565-2:2009. Deze laatste norm vereist voor dat schuim bij een toepassing in sprinklersystemen zowel voor met water mengbare als niet-mengbare stoffen  een 1-rating moeten hebben.

Wat ANSUL voor u kan verzorgen in dit vraagstuk: 

 • laboratorium test uitgevoerd in een erkend laboratorium om aan te tonen of PFOS aanwezig is, na afname van een monster op de klantlocatie
 • schriftelijke verklaring zodat u aan het bevoegde gezag kunt aantonen dat uw producten PFOS vrij zijn
 • of als dit niet het geval is: advies over het toe te passen schuim*
 • leegpompen
 • verantwoord afvoeren
 • nieuwe bladders plaatsen in de bestaande tanks
 • atmosferische tanks reinigen
 • leidingwerk reinigen
 • nieuw schuim inpompen
 • jaarlijkse laboratorium test
 • onderhoud
 • 24-uurs voorraad houden
 • pro-actief advies

* Passend bij uw bestaande installatie, rekening houdend met de ontwerpspecificaties, de bijmenginstallatie, het milieubeleid, het evt. gewijzigd brandrisico en met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

Het ideale schuimconcentraat

ANSUL heeft meer dan 50 schuimconcentraten in het leveringsprogramma. Echter is er maar één die geclassificeerd mag worden als het ideale schuimconcentraat.

Dit is namelijk het énige fluor-vrije schuim mét de hoogste blusrating in de wereld en ANSUL is hiervan de leverancier in de Benelux.

De zoektocht naar het ideale schuimconcentraat
De ontwikkeling van BLUEFOAM is enkele jaren geleden gestart op verzoek van Duitse brandweerkorpsen die op zoek waren naar het IDEALE schuimconcentraat.

De eisen zijn heel logisch en waren als volgt geformuleerd:

 • 100% fluorvrij en 100% biologisch afbreekbaar
 • de hoogst mogelijke bluskracht en blusrating (1A)
 • zowel voor watermengbare (zoals alcohol of biodiesel) als niet-watermengbare stoffen (zoals kerosine)
 • overal te gebruiken, dus in de industrie, brandweer, luchthavens, etc
 • vorstbestendig
 • gemakkelijk bij te mengen bij water
 • bruikbaar met standaard al bestaande straalpijpen, schuimmakers en sprinklers
 • tegen zo laag mogelijke kosten

Pas in 2010 is het gelukt om deze eisen te verenigen in BLUEFOAM en dit product is wereldwijd gelanceerd op de Interschutz in Leipzig in Juni 2010.

BLUEFOAM is het eerste en voorlopig enige product wat deze eisen verenigd.

Goedkeuren
Goedgekeurd volgens NEN-EN 1568 delen 1, 3 en 4.
Blusrating volgens NEN-EN 1568 deel 3: 1A (hoogst mogelijke)
Blusrating volgens NEN-EN 1568 deel 4 aceton: 1A (hoogst mogelijke)
Lastfire protocol: in uitvoering

Milieu
100% fluorvrij (!) en dus ook PFOS en PFOA vrij
100% biologisch afbreekbaar (!)

Geschikt voor

 • zwaar, middel en lichtschuim
 • stationaire systemen (zoals schuimbijmenging sprinklersysteem)
 • mobiele toepassing (bijvoorbeeld zelfaanzuigende nozzle van een blusmonitor)
 • tussenmenger, schuimpomp, bladdertank

Specificaties
Bijmengpercentage: 3%
pH: 7 - 9
Dichtheid: ca. 1,04
Vorstbestendig: -12 graden Celsius
Opslagtemperatuur: -30 tot +45 graden Celsius
Expansie: meer dan 5 voor zwaarschuim of meer dan 50 voor middelschuim
25% uitwateringstijd: meer dan 5 minuten
Gebruiksduur: 15 jaar

Lokale voorraad en referenties
De eerste leveringen in Nederland hebben al plaatsgevonden, zowel aan de petrochemische industrie voor stationaire systemen alsook aan brandweerkorpsen voor mobiele toepassingen. Referenties geven wij op verzoek.

Voor 24-uurs levering na calamiteiten staat minimaal 20.000 liter op voorraad.

Beste investering
Hoewel de prijs per liter iets duurder is dan voor schuimconcentraten met dezelfde bluskracht maar met fluor, zijn wij ervan overtuigd dat dit kleine prijsverschil een goede investering is. Het is te verwachten dat in de toekomst eerst PFOA bestanddelen uitgefaseerd gaan worden en later alle blusschuimen met álle fluorverbindingen. De kosten bij uitwisseling zitten niet zoveer in het leveren van nieuw schuim maar ook in nieuwe tanks, afvoer en arbeid. Om te voorkomen dat dit in de (nabije) toekomst nogmaals moet plaatsvinden adviseren wij u om gelijk de stap te maken naar BLUEFOAM.

Testen
Geïnteresseerd in BLUEFOAM om zelf te testen? Wij zijn u graag van dienst en kunnen vanuit voorraad leveren.


Copyright ©2001-2018 Ansul S.A. All rights reserved.
Webdesign bedrijft: UKWebCo.com