Contact Gegevens
ISO 9001

Blusprincipe op basis van gas

Het blusmiddel gaat ofwel een afkoelende reactie (NOVEC 1230) aan met het verbrandingsproces (1), waardoor de brand razendsnel stop wordt gezet. Ofwel door het zuurstofpercentage aanzienlijk te verlagen (2en3) waardoor de brandhaard zal stikke nen uiteindelijk zal doven.

 1. A) Chemisch Novec 1230
 2. B) Inerte gassen – inergas ( IG 55)
 3. C) CO 2

 

Blusprincipe op basis van poeder

De blussende werking van poeder is een negatieve katalytische werking. Het poeder beïnvloedt de verbrandingsreactie zonder er zelf aan deel te nemen. De fijne structuur van mono-ammoniumfosfaat zorgt ervoor dat het overal doorheen kruipt tijdens het blussen.

 

Blusprincipe op basis van schuim

Het toevoegen van schuim versnelt de blussing en vermijdt herontbranding. Schuim zal bovendien dieper kunnen doordringen tot aan de gloeihaard.( klasse A schuim)

Branden van alcohol of polaire solventen dienen bestreden te worden met ARC (alcohol resistant concentrate) schuim.

Bijmengen van schuimen kan in verschillende percentages:

 • Voor vloeistoffen 1-3 of 6 %
 • Voor klasse A 0,1 % tot 1 %

Uiteraard dienst er steeds rekening gehouden te worden met de brandklasse A/B/C.

 

Gasblusinstallaties

 

Sapphire installatie

Het Ansul sapphire blusgassysteem maakt gebruik van het Novec 1230 blusmiddel.

Deze vloeistof heeft een grote bluskracht, minimaal effect op het milieu en veel toepassingen i.v.m. flexibiliteit en bovendien de grootste veiligheidsmarge bij gebruik.

Het blusmiddel gaat een afkoelende reactie aan met het verbrandingsproces zodat de keten wordt onderbroken en de brand snel afneemt en uitdooft.

 

Toepassing

Onze systemen zijn geschikt voor alle aanwezige apparatuur in elektronische ruimtes.

Deze Clean agent systemen zijn vooral te gebruiken in:

 • Ruimtes die bemand en/of regelmatig onbewaakt zijn
 • Archieven of apparatuur waarvan de goederenwaarde hoog is
 • Machinekamers
 • Plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met een draagbaar blustoestel

 

Voordelen

 • Snelle reactie door detectiesysteem
 • Onophoudend bewaakt
 • Gebruik van relatief lage druksystemen
 • Na blussing voldoet een simpele ventilatie voor opruiming
 • Zeer flexibel qua plaatsing

 

Inergas-installatie

Het Ansul Inergas blusgassysteem maakt gebruik van Inerte gassen.

Het detectiesysteem zal ervoor zorgen dat de activering van het systeem veel sneller zal optreden dan bijvoorbeeld bij CO2-blusgas, waar daadwerkelijk een vlam nodig is voor de activering van het systeem.

Inergas of Inergen blust door zuurstofverdringing waardoor het percentage onder 17 % daalt. In tegenstelling tot CO2-blusgas is het mogelijk om in een inergas-atmosfeer te ademen.

 

Toepassing

Onze systemen zijn geschikt voor alle apparatuur in elektronische ruimtes.

Deze Clean agent systemen zijn vooral toepasbaar in

 • Ruimtes bemand en/of regelmatig onbewaakt zijn
 • Archieven of apparatuur waarvan de goederenwaarde hoog is
 • Machinekamers
 • Plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met een handblustoestel
 • Grotere ruimtes want gas is relatief goedkoop.

 

Voordelen

 • Snelle respons door detectiesysteem
 • Onophoudend bewaakt
 • Na blussing voldoet een simpele ventilatie voor opruiming
 • Zeer flexibel qua plaatsing

 

CO² installatie

CO2-blussystemen maken gebruik van kooldioxide in gasvorm. Dit wordt onder vloeibare vorm opgeslagen in cilinders.

Het gas vormt mist tijdens het blussen en heeft een grotere dichtheid als lucht. Blussing treedt op doordat het zuurstofgehalte wordt verminderd tot een lage waarde gedurende een bepaalde tijdsspanne, waarbij gebruikelijke materialen niet meer kunnen branden en niet meer kunnen herontsteken.

Ook in lage concentraties bestaat er gevaar voor mens en dier. Hier moet dus duidelijk rekening mee worden: het systeem mag nooit geactiveert worden als er zich iemand in de ruimte bevindt.

 

Toepassing

Het Ansul CO2 brandblussysteem wordt toegepast voor het beveiligen van opslagruimten met

 • gevaarlijke stoffen
 • archieven
 • ruimten met gevoelige apparatuur
 • olie- of procesbaden

 

Voordelen

 • Goede thermische stabiliteit
 • Geringe prijs van het blusmiddel
 • Enige blusgas waarbij lekopeningen toegestaan zijn
 • Met CO2 gas worden branden beter geblust dan met andere blusgassen

 


Copyright ©2001-2018 Ansul S.A. All rights reserved.
Webdesign bedrijft: UKWebCo.com