Contact Gegevens
ISO 9001

Evacuatie

A. Evacuation Steward

Doel:

Tijdens deze opleiding leren uw personeelsleden hoe een reële evacuatie optimaal te beheren van A tot Z met als specifieke taak de evacuatie in te leiden, te begeleiden en te controleren. Deze kennis wordt in praktische situaties getest.

  • Op een snelle en efficiënte manier een evacuatie begeleiden.
  • Bewust zijn van de gevaren bij brand.
  • Correct kunnen reageren in geval van waarschuwing en alarm.
  • Beheer van het menselijk gedrag bij calamiteiten.
  • De verschillende situaties kennen die kunnen leiden tot evacuatie.
  • De verschillende evacuatietechnieken kennen en kunnen toepassen in de onderneming.

 

B. Evacuatie on site

Methode:

Theorie en voorbereidingsoefening worden verstrekt met behulp van een powerpoint-, film- of fotoprojectie, gevolgd door een plaatselijke praktijkoefening en debriefing.

Doel:

Personeelsleden die de taak hebben de evacuatie in te leiden, te begeleiden en te controleren leren op hun eigen site hoe ze een reële evacuatie optimaal kunnen beheren van A tot Z.

  • Op een snelle en efficiënte manier een evacuatie begeleiden.
  • Bewust zijn van de gevaren bij brand.
  • Correct kunnen reageren in geval van waarschuwing en alarm.
  • Beheer van het menslijk gedrag bij calamiteiten

Copyright ©2001-2018 Ansul S.A. All rights reserved.
Webdesign bedrijft: UKWebCo.com