Contact Gegevens
ISO 9001

Interactive Fire Simulator

Methodiek:

Deze cursus maakt gebruik van de meest moderne simulatietools die toelaten op een snelle, kwalitatieve wijze een groot aantal scenario’s te "beleven" waarin men de brand moet bestrijden. Het gebruik van simulatiesoftware zorgt voor een voortdurende aandachtsprikkel en een hedendaagse lesstijl waardoor de opgenomen informatie lang bijblijft. Ideaal om opleidingen ‘on site’ te verstrekken.

Doel:

Deze opleiding brandbestrijding eerste interventie richt zich tot personeelsleden die voor het eerst gevormd worden. Doel is te voldoen aan de vereisten volgens de welzijnswet. De opleiding is ook geschikt als introductie of herhalingscursus voor de leden van het eerste interventieteam. De cursus stelt alle brandbestrijdingsregels voor. Het belang van het brandpreventiebeleid en de opwaardering wordt eveneens besturdeerd.

  • Het belang van de preventiemaatregelen opwaarderen.
  • De algemene en specifieke richtlijnen respecteren.
  • Waarschuwing en alarm herkennen.
  • De juiste reflexen aanleren bij het ontdekken van een brand.
  • Herkenning en toepassing van de eerste interventiemiddelen


Copyright ©2001-2018 Ansul S.A. All rights reserved.
Webdesign bedrijft: UKWebCo.com