Onderhoud automatische blussystemen

6 oktober 2017

Elk blussysteem is specifiek ontworpen al naargelang de vereisten en de omstandigheden bij onze klanten. De juiste werking van deze systemen dient op regelmatige basis nagekeken te worden.

Gezien de diversiteit van de blussystemen wordt elk systeem vakkundig gecontroleerd en onderhouden volgens de aard en het type van het systeem.

De controles worden uitgevoerd door speciaal opgeleide en regelmatig bijgeschoolde, gecertificeerde techniekers.

De uitgebreide controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en de voorschriften van de fabrikant, rekening houdende met de instructies van de regelgevende instanties.

Onderhoudsovereenkomsten kunnen worden afgesloten voor alle Ansul systemen.

Afhankelijk van het systeem-type kunnen ook systemen van andere leveranciers worden onderhouden.

 

 


Gerelateerde Diensten: