Missie en Waarden

Visie

Onze klanten hoogwaardige brandbeveiligingsproducten en diensten leveren, die hen bij een calamiteit in staat stellen efficiënt op te treden, teneinde schade en slachtoffers tot een absoluut minimum te beperken.

Missie

Het leveren van een volledig brandveiligheidsconcept van de hoogste kwaliteit.

Ansul assembleert en levert draagbare brandblussers, haspels en diensten met betrekking tot de eerste‑lijns‑brandbeveiliging. We bieden eveneens industriële blussystemen aan. Deze middelen en diensten stellen de klant in staat om adequaat in te grijpen in noodsituaties.

Kwaliteit is de verbinding naar veiligheid. Om dit niveau van veiligheid te kunnen realiseren, investeert Ansul in de ontwikkeling van hoogwaardige producten en diensten, alsook in haar personeel door middel van training en permanente begeleiding.

We staan in voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die in combinatie met kwalitatief hoogwaardige producten een optimale bescherming tegen brandrisico’s waarborgt.

Waarden

Kwaliteit is synoniem voor veiligheid.

Aangezien Ansul leverancier is van veiligheid dragen we kwaliteit hoog in ons vaandel. Kwaliteit gaat verder dan het leveren van goede producten. Kwaliteit maakt integraal onderdeel uit van onze organisatie en ons handelen naar onze klanten toe.

Deze opstelling zorgt voor een goede klantenfocus, wat moet leiden tot een grote klantentevredenheid. Deze klantentevredenheid wordt gemeten. Iedere medewerker zet zich in om hieraan een positieve bijdrage te leveren.