Onderhoud brandblussers

6 oktober 2017

Als erkend bedrijf voeren wij de jaarlijkse controles uit volgens de norm NBN S21-050.

Al onze nazichters en field service managers zijn persoonlijk S-21-050 gekwalificeerd en dienen te werken volgens de voorschriften van het neutrale controle organisme.

Het neutrale controle organisme Apragaz kan ten alle tijde audits uitvoeren om de kwaliteit van onze nazichten te verifiëren.

Om de specifieke erkenningen van Apragaz te bekomen en te behouden, dienen de volgende criteria in acht worden genomen :

 • uitvoerige opleiding van personeel
 • werken met aangepaste en degelijke gereedschappen
 • gebruiken van originele wisselstukken
 • beschikken over voldoende materiaal voor de herstellingen en  hervullingen ter plaatse
 • het verstrekken van juiste adviezen op maat van de klant
 • eigen kwaliteitscontroleurs die steekproefgewijs een na-controle uitvoeren bij onze klanten
 • onderworpen zijn aan de na-controles van het controle organisme APRAGAZ

Andere certificaties zijn :

 • ISO
 • VCA **
 • FISQ

Om een aangepaste oplossing aan onze klanten te kunnen aanbieden, beschikken we over diverse formules voor het jaarlijkse onderhoud van de blussers :

 • full omnium
 • semi-omnium
 • technisch nazicht
 • verhuur

Naast de jaarlijkse verplichte controle en onderhoud dient een blustoestel minstens elke 3 maanden een visuele controle te krijgen, uitgevoerd door een verantwoordelijke persoon van het bedrijf en dit zoals voorgeschreven in de NORM NBN S21-050 en het KB 28/03/2014.

 • Aanwezigheid en vrije toegang tot de brandblusser op de voorziene locatie
 • Etikettering niet beschadigd en gebruiksaanwijzing leesbaar
 • Brandblusser niet beschadigd en de voorziene verzegeling(en) nog intact

De gedane vaststellingen dienen geregistreerd te worden in een logboek en bij inbreuken dient actie genomen te worden.

Onze gespecialiseerde raadgevers verstrekken vrijblijvend de nodige informatie, aangepast aan de situatie van de klant.


Gerelateerde Diensten: