Onderhoud haspels

6 oktober 2017

Het jaarlijks onderhoud van de brandhaspel is noodzakelijk om een goede werking te garanderen.

Niet-zichtbare gebreken of andere omgevingsfactoren (bv. waterdruk) kunnen het behoorlijk functioneren van de brandhaspel in het gedrang brengen.

Als erkend bedrijf voeren onze gespecialiseerde nazichters de jaarlijkse controle uit volgens de norm EN 671-3  en de voorschriften van de fabrikant. Al onze technici en de field service manager zijn opgeleid om te werken volgens de voorschriften van de norm en beschikken over een van diploma loodgieter.

De voornaamste voorschriften om te voldoen aan de norm EN 671-3 zijn  :

  • werken met speciaal opgeleid personeel met de juiste competenties
  • werken met kwalitatief materiaal en onderdelen
  • uitvoeren van debiet- en statische druktesten
  • uitvoeren van de 5 jaarlijkse hogedruktesten
  • afleveren van een werkbon met checklist en attest
  • indien nodig opmaken van een offerte om te tekortkomingen aan te passen

Vervangingen, bijplaatsingen en installaties van haspels behoren eveneens tot onze service.

Naast de jaarlijkse verplicht controle en onderhoud dienst een haspel minstens elke 3 maanden een visuele controle te krijgen, uitgevoerd door een verantwoordelijke persoon van het bedrijf, en dit zoals voorgeschreven door de norm EN 671-3, hoofdstuk 4 en het KB 28/03/2014.

  • Aanwezigheid en vrije toegang tot de haspel op de voorziene locatie
  • Etikettering niet beschadigd en gebruiksaanwijzing leesbaar
  • Haspel niet beschadigd en de voorziene verzegeling(en) nog intact

De gedane vaststellingen dienen geregistreerd te worden in een logboek en bij inbreuken dient actie genomen te worden.

Onze gespecialiseerde raadgevers verstrekken vrijblijvend de nodige informatie, aangepast aan de situatie van de klant.


Gerelateerde Diensten: