Plaatsing veiligheidspictogrammen in de Van Beveren tunnel.

Ansul plaatste in December 2018 ongeveer 400  photoluminiscerende veiligheidspictogrammen in de Van Beveren tunnel in Kallo Antwerpen.