Wie de vijand wil verslaan… moet hem eerst leren kennen !

Voorbereid om beter te reageren bij brand

Tijdens onze opleidingen leggen we de nadruk op het doeltreffend en veilig leiden van een brandinterventie.

Het herkennen van de gevaren verbonden aan een brandinterventie en het stellen van de juiste prioriteiten m.b.t. de evacuatie komen eveneens aan bod. Wij geven zowel opleiding bij u on site als in ons trainingscentrum.